Teplem smrštitelné soubory

Nehořlavé teplem smrštitelné hadice

TUTng (bez lepidla), TUTkng (s lepidlem)

Rozdělovací hlavy a kabelové koncovky

HCZ4, RHK 4, RHK 5, TZUK

Kabelové spojky

SVCZ, SVCZ 4P, 4Y, 4T, ZRPE, ZRPEY, ZRZE, ZRZY, ZR, ZM